کشته شدن بیش از یک هزار مخالف مسلح طی سال جاری در غرب افغانستان

کشته شدن بیش از یک هزار مخالف مسلح طی سال جاری در غرب افغانستان

مسئولان در پایگاه ۲۰۷ ارتش می‌گویند طی سال جاری بیش از یک هزار و ۲۰۰ مخالف مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی در حوزه غرب افغانستان کشت شدند.   محمد ناصر هدایت فرمانده این پایگاه می‌گویند که صدها مخالف مسلح دولت نیز طی...