کشته شدن ۱۶ فرمانده شبکه حقانی در پکتیا

کشته شدن ۱۶ فرمانده شبکه حقانی در پکتیا

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که نیروهای قطعات خاص این اداره با راه اندازی عملیاتی، یک تجمع بزرگ رهبران شبکه حقانی را در پکتیا  هدف قرار داده اند.   در خبرنامه منتشر شده از سوی ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که ...