کشته شدگان عدالت‌خواهی به ۸۰ نفر رسیدند

کشته شدگان عدالت‌خواهی به ۸۰ نفر رسیدند

جنبش روشنایی که شعار عدالتخواهی را فریاد می‌زد روز گذشته در منطقه چوک دهمزنگ کابل اسیر حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفت و اعتراض کنندگان حاضر در این جنبش به خاک و خون کشیده شدند. بر اساس آخرین آماری که وزارت داخله منتشر...