کشته شدن ۵ طالب در ولسوالی پشت‌رود

کشته شدن ۵ طالب در ولسوالی پشت‌رود

در نتیجه عملیات پاک‌سازی ارتش در پشت‌رود فراه، ۵ تن از افراد طالبان کشته شدند. عبدالرئوف رحمانی سخنگوی تیپ/لوای دوم ارتش در ولایت فراه به تلویزیون چکاد گفت: "روز گذشته عملیات پاک‌سازی ولسوالی پشت‌رود از وجود طالبان...