کشته شدن ۳ ماین گذار حرفه‌ای در بالا مرغاب

کشته شدن ۳ ماین گذار حرفه‌ای در بالا مرغاب

نیروهای امنیتی در ولایت بادغیس از کشته شدن ۳ ماین گذار حرفه‌ای در این ولایت خبر دادند. گفته شده که بهاالدین مشهور به کاکا ریموتی یکی از ماین گذاران شناخته شده این ولایت نیز در این رویداد کشته شده است. جنرال عبدالرئوف تاج...