کشته شدن ۱۲ سرباز توسط دو همکارشان

کشته شدن ۱۲ سرباز توسط دو همکارشان

بر طبق گزارش ها دوازده سرباز ارتش ملی افغان در پاسگاهی که برای جلوگیری از ورود طالبان مسلح در زاخیل‌خمدان حومۀ شهر قندوز ایجاده شده است، از سوی دو هم‌قطاران شان کشته شدند. شیر عزیز کامه ‌وال فرمانده زون سپین‌زر پولیس...