کشته شدن هفت طالب در هشتمین روز جنگ ولسوالی پشت‌رود

کشته شدن هفت طالب در هشتمین روز جنگ ولسوالی پشت‌رود

جنگ در ولسوالی پشت‌رود ولایت فراه در حالی وارد هشتمین روز خود شد که طالبان برای چندمین بار برای تصرف پایگاه های ارتش به این مکان ها حمله کردند. عبدالرئوف رحمانی سخنگوی تیپ/لوای دوم ارتش در ولایت فراه در صحبت با تلویزیون...