کشته شدن دو سرباز امنیتی کشور در حمله نیروهای هوایی ارتش در قندوز

کشته شدن دو سرباز امنیتی کشور در حمله نیروهای هوایی ارتش در قندوز

شب گذشته، در حمله هوایی نیروهای امنیتی که در شمال شهر قندوز صورت گرفت دو سرباز ارتش کشور کشته شدند. محمد معصوم هاشمی آمر امنیت فرماندهی پولیس قندوز گفت: "در حملۀ دیشب که به صورت اشتباهی به سربازان افغان از سوی نیروهای...