کشته شدند ۲۹ تن در اثر نیرومندترین توفان تاریخ در فیجی

کشته شدند ۲۹ تن در اثر نیرومندترین توفان تاریخ در فیجی

نیرومندترین توفان ثبت شده در تاریخ نیم کرهٔ جنوبی زمین، بخش‌هایی از کشور فیجی را ویران کرده و این توفان جان ۲۹ تن از باشندگان این کشور را گرفت. همچنان جزیرهٔ کوروس در فیجی که نزدیک به ۴۵۰۰ نفر در این جزیره زندگی می‌کنند...