روند توزیع شناسنامه در مرکز ولسوالی اوبه جریان دارد

روند توزیع شناسنامه در مرکز ولسوالی اوبه جریان دارد

مسئولان در ولسوالی اوبه هرات می‌گویند که در زمان ثبت نام دو تیم سیار برای مردم شناسنامه توزیع می‌کردند.   «رحم الدین سرورزی» ولسوال اوبه هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که اکنون روند ثبت نام انتخابات به پایان...