“طالبان مسئول کشتار دسته جمعی در افغانستان هستند”

“طالبان مسئول کشتار دسته جمعی در افغانستان هستند”

عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور گفته است که مسئول حمله به بیمارستان سردار محمد داوود خان در کابل گروه طالبان می‌باشد. عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه این سخن را در آغاز نشست شورای وزیران گفته است. به گفتۀ آقای عبدالله،...