برای ۳۶ هزار کشاورز قرضه داده‌ شده‌است

برای ۳۶ هزار کشاورز قرضه داده‌ شده‌است

برای ۳۶ هزار کشاورز قرضه داده‌ شده‌است   از سال ۲۰۱۰ به این‌سو، برای ۳۶ هزار کشاورز به‌ارزش ۶.۷ میلیارد افغانی قرضه داده شده‌است. مسئولان صندوق انکشاف کشاورزی در کابل می‌گویند که این قرضه‌ها به منظور رشد کشاورزی...