برای شش هزار کشاورز در فراه بذر اصلاح شده توزیع شده است

برای شش هزار کشاورز در فراه بذر اصلاح شده توزیع شده است

برای شش هزار کشاورز در ولایت فراه از سوی اداره زراعت این ولایت تخم‌های اصلاح شده کندم توزیع شده است.   مسئولان در اداره زراعت فراه می‌گویند که در سال جاری، حکومت در راستای مبارزه با کشت مواد مخدر، به کشاورزان این...