کشاورزان ولسوالی کشک رباط سنگی هرات خواهان توزیع پیاز زعفران شدند

کشاورزان ولسوالی کشک رباط سنگی هرات خواهان توزیع پیاز زعفران شدند

کشاورزان و زمین‌داران ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات از وزارت مبارزه با مواد مخدر خواهان توزیع پیاز زعفران برای کشاورزان به عنوان کشت بدیل کوکنار شدند.   این موضوع در همایشی که روز گذشته تحت عنوان جرگه کشاورزان،...