کشاورزان قندوزی از نبود بازار برای فروش محصولات شان شاکی اند

کشاورزان قندوزی از نبود بازار برای فروش محصولات شان شاکی اند

شماری از کشاورزان در شهر قندوز از نبود بازار برای فروش محصولات شان شکایت دارند.   این کشاورزان می‌گویند در صورتی که حاصلات خوبی از زمین های شان برداشت کرده اند اما بازار فروش این حاصلات در قندوز وجود ندارد. آنان از...