برای ۶۰ تن از کشاورزان فراه گندم اصلاح شده توزیع شد

برای ۶۰ تن از کشاورزان فراه گندم اصلاح شده توزیع شد

برای ۶۰ تن از کشاورزان ولایت فراه روز گذشته طی برنامه‌ای گندم اصلاح شده توزیع گردید.   مسئولان در اداره زراعت این ولایت می‌گویند که برنامه توزیع گندم‌های اصلاح شده در تمامی ولسوالی‌های فراه تطبیق خواهد...