نگرانی کشاورزان فراه از اُفت قیمت محصولات زراعتی

نگرانی کشاورزان فراه از اُفت قیمت محصولات زراعتی

شماری از کشاورزان در ولایت فراه می‌گویند که محصولات زراعتی این ولایت در سطح منطقه بی نظیر است اُما افت قیمت محصولات زراعتی داخلی در برابرمحصولات خارجی سبب نگرانی آنان شده است.   «نور آقا» یک تن از کشاورزان فراه...