بیش از ۱۵۰ تُن تخم‌های بذری اصلاح شده به کشاورزان غور توزیع می‌گردد

بیش از ۱۵۰ تُن تخم‌های بذری اصلاح شده به کشاورزان غور توزیع می‌گردد

بیش از ۱۵۰ تُن تخم‌های بذری اصلاح شده برای کشاورزان ولایت غور توزیع می‌گردد.   عبدالتواب تائب رئیس این اداره می‌گوید که آنان این تخم‌های اصلاح شده را به هدف خود کفایی و رُشد کشاورزان در این ولایت توزیع می‌کنند. به...