تعیین شدن رییس جدید کریکت بورد کشور

تعیین شدن رییس جدید کریکت بورد کشور

عاطف مشعل بحیث رییس عمومی کریکت بورد افغانستان تعیین شد. آقای مشعل امروز در مراسم که به همین مناسبت برگزار شده بود از رییس جمهور خواست تا استقلالیت این اداره را حفظ کند. آوردن اصلاحات، شفافیت مالی و ایجاد کمیته گزینش از...