کریم بنزما در ارتباط با پرونده اخاذی از بازی منع شد

کریم بنزما در ارتباط با پرونده اخاذی از بازی منع شد

فدراسیون فوتبال فرانسه کریم بنزما را تا به نتیجه رسیدن تحقیقات دادستانی فرانسه در رابطه با پرونده اخاذی، از حضور در تیم فوتبال این کشور منع کرده است. ماه پیش این بازیکن از سوی پلیس فرانسه در ارتباط با پرونده اخاذی از...