کریموف: سازمان شانگهای نباید در چالش‌های افغانستان دخیل شود

کریموف: سازمان شانگهای نباید در چالش‌های افغانستان دخیل شود

اسلام کریموف، رییس‌جمهور ازبکستان در سفرش به مسکو خواستار نقش دادن روسیه در مذاکرات صلح افغانستان شده است. وی گفته که بدون نقش دادن روسیه درروند صلح حل مشکل افغانستان دشوار است، نباید چنین تصمیم ناسنجیده‌ای در این...