آثار باستانی موزیم‌های کریمه به اوکراین انتقال داده می‌شود نه به کریمه

آثار باستانی موزیم‌های کریمه به اوکراین انتقال داده می‌شود نه به کریمه

دادگاه هلند رای داده است که گنجینه‌های باستانی که از موزه‌های کریمه به صورت قرضی به موزیم هلندی آورده شده بودند باید به اوکراین و نه به موزه‌های کریمه بازگردانده شوند. زمانی که روسیه در ماه مارچ ۲۰۱۴ کریمه را ملحق کرد،...