کریسمس امریکا توأم با توفان شدید

کریسمس امریکا توأم با توفان شدید

مردم امریکا امسال نتوانستند که لذت کافی از کریسمس ببرند. دیروز جمعه مصادف بود به اولین روز کریسمس که از عصر همان روز توفان شدید توأم با ریزش باران در ایالت آلباما این کشور آغاز شد که علاوه بر خسارات مالی دستکم ۷ باشند این...