کار ساخت یک میدان بازی کرکت در لوگر آغاز شد

کار ساخت یک میدان بازی کرکت در لوگر آغاز شد

در خبرنامۀ ولایت لوگر آمده‌است که محمد حلیم فدایی والی این ولایت گفته است، به هر یک از بازیکنان کرکت در این ولایت یک نمره زمین هم داده خواهد شد. عاطف مشعل رییس عمومی کرکت بورد گفته که هزینۀ ساخت میدان بازی کرکت در مساحت...