کرکت بورد به علت ضعف مدیریت، رو به خرابی است

کرکت بورد به علت ضعف مدیریت، رو به خرابی است

شماری از اعضای جامعه مدنی و علاقمندان کرکت می گویند که کرکت بورد افغانستان به علت ضعف مدیریت و فساد اداری رو به خرابی است. آنان هشدار می دهند که اگر حکومت تا ۱۰ روز دیگر در کرکت بورد افغانستان تغییرات و اصلاحات به میان...