کرکت بورد افغانستان میزبان بازیکنان خارجی خواهد بود

کرکت بورد افغانستان میزبان بازیکنان خارجی خواهد بود

در رقابت های سال آیندۀ شپږیزه کرکت برعلاوه اینکه هشت تیم شرکت خواهد کرد، کم از کم ۱۶ بازیکن خارجی نیز دعوت خواهد شد. شفیق ستانکزی، رییس اجراییۀ بورد کرکت افغانستان در صحبت ویژه با "لیگ رادیویی" رادیوآشنا صدای امریکا گفت...