کرکت افغانستان سکان دار رقابت‌های بین قاره‌ای

کرکت افغانستان سکان دار رقابت‌های بین قاره‌ای

تیم ملی کرکت افغانستان توانست عنوان قهرمانی جام بین قاره‌ای کرکت را از آن خود کند.   این رقابت‌ها از سه شنبه هفته گذشته در امارات متحد عربی آغاز شده بود که با قهرمانی ملی پوشان افغانستان پایان یافت. تیم ملی کرکت...