تیم ملی کرکت افغانستان وارد مسابقات جام جهانی شد

تیم ملی کرکت افغانستان وارد مسابقات جام جهانی شد

گزارش‌ها حاکی از آنست که در نتیجه مسابقه کرکت میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم کرکت کشور ایرلند، تیم ملی کرکت افغانستان پیروز و به مسابقات جام جهانی نیز راه پیدا کرد.   گفته می‌شود که این مسابقه در مرحلۀ ۶ بهترین...