تیم ملی کرکت افغانستان این بار حریف تیم زیمباوه نشد

تیم ملی کرکت افغانستان این بار حریف تیم زیمباوه نشد

شکست تیم ملی کرکت افغانستان در برابر زیمباوه باعث شد که به دومین بازی مسابقات جام جهانی راه نیابد.   تیم ملی کرکت افغانستان نتوانست هدف ١٩٧ دوش، تیم زیمباوه را تکمیل کند و در آخرین دوش‌های بازی تمام بازیکنان خود را از...