مشخص شدن سن دقیق کره ماه

مشخص شدن سن دقیق کره ماه

بر بنیاد نتایج تحقیق از ماموریت آپولو ۱۴ کره ماه، ۴٫۵۱ میلیارد سال سن دارد. یافته‌های این تحقیق خاطر نشان می‌کند که کره ماه حدود ۶۰ میلیون سال پیش از شکل گیری منظومه شمسی بوجوده آمده است. تیم پژوهشگران به سرکردگی ملانی...