کرملین یک هفته میزبان کرزی خواهد بود

کرملین یک هفته میزبان کرزی خواهد بود

حامدکرزی رییس جمهور پیشین کشور، اواخر ماه میلادی جاری، برای یک سفر یک هفته ای با شماری از همکاران سابقش به روسیه سفر می کند. رسانه های ملی کشور گزارش دادند که آقای کرزی را در این سفر، داکتر اسپنتا، کریم خرم، صادق مدبر،...