کرزی: “پاکستان باید خیال سرپرستی افغانستان را از سر بیرون کند”

کرزی: “پاکستان باید خیال سرپرستی افغانستان را از سر بیرون کند”

رییس‌جمهور پیشین کشور گفته است که عامل جنگ و ناامنی در افغانستان خارجیان‌اند. حامد کرزی گفت که بعضاً "اهداف و همکاری‌های" ایالات‌متحدۀ آمریکا و پاکستان، مانع تأمین صلح در افغانستان می‌گردد. آقای کرزی ضمن قدردانی از...