کرزی: پاکستان، چین و امریکا قبول دارند که جنگ در افغانستان بی‌معنا است

کرزی: پاکستان، چین و امریکا قبول دارند که جنگ در افغانستان بی‌معنا است

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه امروز با حضور در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت که تمام حاضران در نشست چهارجانبه تأکید کردند که جنگ در افغانستان بی‌معنا است و یک نیاز برای از میان برداشتن تروریزم در منطقه...