کرزی: وضعیت ناهنجار کنونی عمر کمی دارد

کرزی: وضعیت ناهنجار کنونی عمر کمی دارد

رییس‌جمهور پیشین کشور وضعیت ناهنجار افغانستان را موقتی می‌داند و از جوانان خواست که کشور را ترک نکنند. حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در مراسمی که به‌منظور چالش‌ها و فرصت‌ها در برابر جوانان کشور برگزارشده بود گفت: "...