کرزی در نشست اتحادیه کشورهای مستقل شرکت می‌کند

کرزی در نشست اتحادیه کشورهای مستقل شرکت می‌کند

نشست دوروزه امنیت جهانی باهدف بررسی مشکلات امنیتی منطقه و جهان با شرکت شماری از مقام‌های خارجی و افغان در مسکو به ابتکار روسیه برگزار می‌شود. معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی کشور و حامد کرزی رییس جمهوری پیشین، با...