کرزی: حضور ۵۵۰۰ سرباز آمریکایی تروریزم را در کشور تقویت می‌کند

کرزی: حضور ۵۵۰۰ سرباز آمریکایی تروریزم را در کشور تقویت می‌کند

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشورمی‌گوید که حضور ۵۵۰۰ سرباز آمریکایی بعد از سال ۲۰۱۶ در افغانستان به معنای تداوم جنگ در کشور است. آقای کرزی این تصمیم آمریکا را سبب گسترش جنگ دانسته تأکید می‌کند که این تصمیم باعث تقویت...