کرزی: تروریستان در خانه بودند و آمریکا نابودشان نکرد

کرزی: تروریستان در خانه بودند و آمریکا نابودشان نکرد

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور گفته است امریکایی‌ها در برابر تروریزم در افغانستان ناکام شدند و به‌جای حمله به مراکز آن‌ها و قطع منابع تمویل شان، بیهوده به دنبال تروریستان در روستاهای افغانستان جنگیدند. حامد کرزی در...