کرزی به نظامیان امریکایی در کشور هشدار داد

کرزی به نظامیان امریکایی در کشور هشدار داد

رییس جمهور پیشین کشور، نسبت به حمله های نظامیان خارجی در کشور که منجر به تلفات غیرنظامیان می شود، هشدار داده و این گونه حملات را متاثرکننده دانست. دفتر مطبوعاتی حامد کرزی، امروز با انتشار بیانیه ای حمله هوایی امریکایی...