کرزی: اگر حکومت من فاسد بود، غنی و عبدالله هم اعضای آن بودند

کرزی: اگر حکومت من فاسد بود، غنی و عبدالله هم اعضای آن بودند

حامد کرزی در گفت‌وگو با روزنامه لوس‌ آنجلس تایمز گفته است که اگر مشکل‌های امروز افغانستان، به شمول فساد اداری از حکومت من به ارث مانده است، پس غنی و عبدالله جز آن برنامه‌ها بوده‌اند. رهبران حکومت وحدت ملی، بارها ابراز...