کرزی: اگر آمریکا ناکام ماند از همسایه‌های خود کمک می‌خواهیم

کرزی: اگر آمریکا ناکام ماند از همسایه‌های خود کمک می‌خواهیم

رییس جمهور پیشین کشور با واکنش به گفته‌های اخیر وزیر امور خارجه امریکا، از این کشور خواست تا حاکمیت ملی افغانستان را به بازی نگیرد. حامد کرزی، امروز با اشتراک در نشستی به هدف بررسی مشکلات افغانستان، نقش امریکا و پاکستان...