کرزی مخالف استراتژی جدید ایالات متحده است

کرزی مخالف استراتژی جدید ایالات متحده است

کرزی مخالف استراتژی جدید ایالات متحده است   حامد کرزی، رئیس جمهور سابق کشور مخالفت خود را با هر گونه استراتژی امریکا که در آن پیام جنگ وجود داشته باشد، ابراز کرد. آقای کرزی در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفت : با افزایش...