کرزی از مداخله خارجی‌ها در انتخابات پارلمانی آینده نگران است

کرزی از مداخله خارجی‌ها در انتخابات پارلمانی آینده نگران است

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در نشست مشورتی که ریاست جمهوری پیرامون چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی داشته از احتمال مداخله خارجی ها در این انتخابات ابراز نگرانی کرده است. در این نشست مشورتی که به منظور آمادگی ها...