کردهای ساکن آلمان علیه سیاست‌های اردوغان تظاهرات کردند

کردهای ساکن آلمان علیه سیاست‌های اردوغان تظاهرات کردند

بر اساس گزارش ها چند هزار تن از کردتبارهای مقیم آلمان، دیروز شنبه در شهر کلن در غرب این کشور و به منظور حمایت از سیاستمداران زندانی شده از حزب مخالف 'ح د پ' در ترکیه، تظاهرات کردند. این اعتراضات گسترده ساعاتی پس از آن انجام...