۹ حلقه چاه در ولسوالی کرخ هرات به بهره برداری سپرده شد

۹ حلقه چاه در ولسوالی کرخ هرات به بهره برداری سپرده شد

۹حلقه چاه عمیق در ۷ روستای پایین دست بند پاشدان در ولسوالی کرخ ولایت هرات به بهره برداری رسید.   نوراحمد بارز رئیس عمومی حوزه در دریایی هریرود-مرغاب حین بهره برداری این چاه‌ها گفت: این پروژه به اساس نیازمندهای مردم...