از سه کتاب شعر ضیاءالحق سخا در هرات رونمایی شد

از سه کتاب شعر ضیاءالحق سخا در هرات رونمایی شد

از سه کتاب شعر "کوکوی تلخ قمری"، "از خط روی سنگ" و "چهار فصل زشت تقویم" از ضیاء‌الحق سخا امروز طی محفلی در هرات رونمایی صورت گرفت.   ضیاءالحق سخا می‌گوید که اشعار این سه مجموعه در قالب‌های نیمایی، غزل،  دوبیتی و مثنوی...