از کتاب اصول مشاوره طبی در هرات رونمایی شد

از کتاب اصول مشاوره طبی در هرات رونمایی شد

از کتاب اصول مشاوره طبی که توسط داکتر خلیل احمد احراری متخصص و مشاور داخله عمومی تالیف شده، امروز در هرات رونمایی گردید.   مولف این کتاب می‌گوید که وی مدت دو سال را صرف تالیف کتاب‌اش نموده است. خلیل احمد احراری افزود...