کتابی که چاپش حدود ۷ میلیون دالر جریمه در پی داشت

کتابی که چاپش حدود ۷ میلیون دالر جریمه در پی داشت

"مت بیسونت" نظامی سابق نیروی دریایی آمریکا و نویسنده کتابی با موضوع قتل اسامه بن لادن محکوم به پرداخت ۶ میلیون و هشتصد هزار دالر به دولت این کشور شد. به گزارش روزنامه "پاکستان"، مت بیسونت نظامی سابق نیروی دریایی آمریکا و...