نسخه خطی بسیار قدیمی قرآن کریم در کتابخانه برلین

نسخه خطی بسیار قدیمی قرآن کریم در کتابخانه برلین

بر اساس تحقیقات جدید، کتابخانه بزرگ دولتی برلین یکی از قدیم‌ترین نسخه‌های خطی قرآن را در اختیار دارد. انتظار می‌رود که این دست‌نویس در تاریخ نوشته‌های به‌جامانده از کتاب مقدس مسلمانان اهمیت زیادی داشته...