کاهش ۶۰ درصدی صنعت قالی در قندوز

کاهش ۶۰ درصدی صنعت قالی در قندوز

اتحادیه قالی فروشان قندوز می‌گویند، به دلیل نا امنی‌ها و زد و بند‌های سیاسی صنعت قالی در این ولایت ۶۰ درصد کمرنگ شده‌است. عبدالله پیکار، رییس اتحادیه قالی بافان ولایت قندوز می گوید در سال های گذشته آنان حدود ۱۰۰ هزار...