تلاش برای جبران کاهش کمک‌های آمریکا به آژانس امدادرسانان

تلاش برای جبران کاهش کمک‌های آمریکا به آژانس امدادرسانان

۱۱ کشور جهان توافق کردند تا پرداخت کمک مالی خود به فلسطینیان را برای جبران کاهش بخش قابل توجهی از کمک‌های آمریکا به آژانس امدادرسانان، تسریع کنند.   پیر کرنبول رئیس آژانس امداد سازمان ملل متحد می‌گوید که تا اکنون...